Knallen

 

Het CDA in Hardenberg onder leiding van Elma Soeten begint steeds vreemdere trekken te vertonen. Dit jaar valt Oudjaar op een zondag. Nou zijn er mensen (2? 3?) die op zondag geen carbid willen knallen. Een normaal mens zou zeggen: dan maar een jaar niet schieten. Maar wat vraagt mevrouw Soeten aan B&W? Of de gewetensbezwaarden dan op zaterdag mogen knallen!

Nee, zeggen B&W, officieel niet. Maar we knijpen een oogje dicht, tenzij de buurt gaat klagen, dan moeten we ingrijpen.

Wat is dit voor discriminatie van het CDA? Alleen vrijstelling vragen voor carbidschieters? En al die mensen dan die voor honderden euro’s vuurpijlen en sierfonteinen hebben gekocht? Je zult maar als orthodox christen een hekel hebben aan knallen met carbid, maar wel liefhebber zijn van Mighty Mike Mix, Thunder King of Monster Fountain. Dan laat het CDA je mooi stikken.

Ik zou zeggen: iedere gewetensbezwaarde gaat maar mooi op zaterdag vuurwerk afsteken, volgens dezelfde regels die voor Oudjaarsdag gelden. Wel op eigen risico, want als er klachten komen moet de lokale overheid optreden. Echter, de kans dat die ook daadwerkelijk komt opdraven is vrijwel nihil. En dus de pakkans ook.
Een knallende jaarwisseling gewenst!